Τμήματα

Εγγραφή σε τμήμα για το 2019-2020

Τα τμήματα έχουν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Θα λάβετε σύντομα απάντηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφώνημα σχετικά με την εγγραφή σας στο τμήμα που δηλώσατε.