Η ιστορία του συλλόγου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιδρύθηκε το 1965 ως «Σύλλογος Ζουμπατιανών – Τριλοφιωτών» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την περίοδο της δικτατορίας η λειτουργία του συλλόγου αδράνησε και επαναλειτούργησε με ενεργή δράση από το 1976 μέχρι και σήμερα.

Το 1994, ύστερα από πρωτοβουλία παλιών και νέων μελών, ντόπιων και νέων κατοίκων του αναπτυσσόμενου Τριλόφου, αποφασίστηκε η λειτουργία του συλλόγου υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου Θεσσαλονίκης» με έδρα τον Τρίλοφο.

Ο Σύλλογός μας μετέχει ενεργά σε τοπικές και εθνικές εορτές και δραστηριοποιείται μαχητικά για την διάσωση, την διατήρηση, την προβολή και διαιώνιση της Ελληνικής Παράδοσης.

Υπηρετεί τον Πολιτισμό, την Οικολογία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο μέσα από τις πολυποίκιλες δράσεις του.

Πρόεδρος του συλλόγου από τον Ιούλιο του 2019 είναι ο δικηγόρος Αριστοτέλης Κατσουγιαννόπουλος.