Επικοινωνία

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου Θεσσαλονίκης

Τρίλοφος ΤΚ 575 00

Τηλέφωνο: 2392064144

e-mail: poltrilthess@gmail.com